Dział techniczny 24/7

+48 725 257 257

Wydanie nr 3 SIWZ z dnia 26.03.2019r w postępowaniu przetargowym 2019/ID/DT/5MS

26 marca 2019

Wydanie nr 3 SIWZ z dnia 26.03.2019r w postępowaniu przetargowym 2019/ID/DT/5MS 

Szanowni Państwo,

Industrial Division Sp. z o.o. działając jako Zamawiający w postępowaniu nr 2019/ID/DT/5MS na wybór wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych do transportu intermodalnego, przekazuje pismem nr 333/ID/2019/SSz z dnia 26.03.2019r.  treść pytań otrzymanych od potencjalnych Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Zestawienie zawiera wskazanie jednostki redakcyjnej SIWZ, treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego.

Jednocześnie Industrial Division Sp. z o.o. przekazuje ostateczne wydanie nr 3 SIWZ z dnia 26.03.2019r., w którym kolorem czerwonym wyróżniono zmiany, dokonane przez Zamawiającego w wyniku uwzględnienia części ww. pytań i propozycji Wykonawców.

 

Dokumenty dodane:

  • SIWZ_2019_ID_DT_5MS_wydanie nr 03 z dnia 26.03.2019+podpis (PDF)
  • 20190326 Pismo przewodniew wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 26.03.2019 (pismo nr 333_ID_2019_SSz)+podpis (PDF)
Dokumenty do pobrania