Dział techniczny 24/7

+48 725 257 257

CARGOUNIT z nowym finansowaniem z Siemens Financial Services na zakup 5 lokomotyw wielosystemowych Vectron

31 lipca 2020

PL
CARGOUNIT zabezpieczył finansowanie od Siemens Financial Services o wartości około 100 mln zł. na zakup 5 wielosystemowych lokomotyw Vectron. To już kolejne źródło finansowania pozyskane w tym roku przez CARGOUNIT obok otrzymanego niedawno kredytu konsorcjalnego w wysokości blisko 280 mln złotych. Zamówione przez CARGOUNIT lokomotywy posiadają szeroką homologację obejmującą następujące kraje: Polskę, Niemcy, Austrię, Holandię, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Słowenię, Chorwację i Bułgarię. Dwie zakupione lokomotywy są dostosowane do prowadzenia przewozów w korytarzu Wschód-Zachód, natomiast kolejne trzy do prowadzenia przewozów w korytarzu Północ-Południe. Dostawy lokomotyw rozpoczną się w I kwartale 2021 r.

EN

CARGOUNIT secured financing from Siemens Financial Services worth about PLN 100 m for the purchase of 5 multi-system Vectron locomotives. This is another source of financing obtained by CARGOUNIT this year, in addition to the recently received consortium credit of nearly PLN 280 m. The locomotives ordered by CARGOUNIT have a wide approval covering the following countries: Poland, Germany, Austria, the Netherlands, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Slovenia, Croatia and Bulgaria. Two of the purchased locomotives are suitable for carrying out transports in the East-West corridor, and three more for carrying out transports in the North-South corridor. Deliveries of locomotives will start in the first quarter of 2021.