Dział techniczny 24/7

+48 725 257 257

CARGOUNIT powiększa flotę o 3 nowoczesne lokomotywy Dragon2

9 lipca 2020

PL
CARGOUNIT kupił trzy kolejne nowoczesne lokomotywy Dragon2. Dzięki tej transakcji flota Dragonów będących w dyspozycji naszej firmy wzrosła do siedmiu sztuk. Dragony zaprojektowane zostały do prowadzenia ciężkich składów towarowych pozwalając na zwiększenie efektywności przewozów, dzięki czemu są cenione przez polskich przewoźników kolejowych m.in. w segmencie przewozów paliw, produktów chemicznych oraz kruszyw.

„Zaspokojenia potrzeb naszych klientów poprzez zakup nowoczesnych, najlepszych w swojej klasie lokomotyw jest kluczowym elementem strategii CARGOUNIT. Chcemy nadal być leasingodawcą oferującym klientom zróżnicowaną flotę nowoczesnych i używanych lokomotyw trakcyjnych oraz manewrowych – mówi Łukasz Boroń, prezes CARGOUNIT.”

EN

Having added 3 additional Dragon 2 six-axle locomotives, CARGOUNIT increased its fleet of Dragons to 7 locomotives. These locomotives designed for heavy trains offer efficiency gains for customers in petrochemical, chemical and construction freight segments.

„Meeting our clients’s needs through acquisition of modern best-in-class locomotives is core part of CARGOUNIT’s strategy. We want to continue to be the lessor of choice offering to our customers diversified fleet of modern and used locomotives for traction and shunting.” – says Lukasz Boron, CEO at CARGOUNIT.