Technical support 24/7

+48 725 257 257

Business everywhere has been affected by COVID-19, but healthcare system is under the biggest pressure, especially in emerging economies. We decided to support Lower Silesian Hospital of T.Marciniak during COVID-19 pandemic.

22 maja 2020

Covid-19 dotknęło firmy na całym świecie, ale system opieki zdrowotnej znajduje się pod największą presją, zwłaszcza w gospodarkach wschodzących. Postanowiliśmy wesprzeć Dolnośląski Szpital T.Marciniak podczas pandemii COVID-19.