Dział techniczny 24/7

+48 725 257 257

Unia Europejska

Tytuł projektu: Zakup nowych lokomotyw wielosystemowych do transportu intermodalnego

 

Nr projektu: POIS.03.02.00-00-0035/18

 

Beneficjent: Industrial Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Lokalizacja projektu:

Siedziba spółki: 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5/2. Miejscem realizacji projektu jest siedziba spółki. Lokomotywy będą użytkowane przez przewoźników intermodalnych działających na terenie Polski oraz innych krajów unijnych.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]: 119 358 570,00

 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]: 97 042 500,00

 

Stopa dofinansowania: 50%

 

Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]: 48 521 250,00

 

Dofinansowanie tytułem środków krajowych/tytułem dotacji celowej [PLN]: nie dotyczy

 

Dofinansowanie tytułem płatności [PLN]: 48 521 250,00

 

Cele projektu: (opis za pomocą wskaźników rezultatu bezpośredniego)***

 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: brak.

Wskaźnik produktu: Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego: 5 szt. (rok osiągnięcia: 2021)

 

Projekt dotyczy zakupu 5 wielosystemowych, elektrycznych lokomotyw trakcyjnych do transportu intermodalnego: 2 sztuk w konfiguracji Zachód-Wschód oraz 3 sztuk w konfiguracji Północ-Południe, które będą oferowane intermodalnym przewoźnikom kolejowym na drodze dzierżawy.

 

Realizacja celu bezpośredniego umożliwi również realizację celów wynikających z istniejącego problemu transportowego:

– Zwiększenie potencjału przewozów intermodalnych w Polsce i UE, co pozwoli na ograniczenie transportu drogowego na rzecz transportu kolejowego;

– Poprawę dostępności do nowoczesnego taboru wykorzystywanego do wykonywania przewozów intermodalnych poprzez możliwość dzierżawy lokomotyw nowych, spełniających najwyższe standardy techniczne i środowiskowe;

– Usprawnienie i przyśpieszenie międzynarodowych przewozów intermodalnych poprzez możliwość wykorzystania lokomotyw wielosystemowych przystosowanych do eksploatacji i prowadzenia pociągów w krajach o różnych systemów zasilania.

– Projekt wnosi wkład w realizację celu osi III dz. 3.2 typ C poprzez wprowadzenie na rynek nowych, przyjaznych środowisku lokomotyw dostosowanych do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, przez co przyczynia się do zwiększenia możliwości przewozowych transportu intermodalnego oraz wolumenu towarów przewożonych przy wykorzystaniu tej gałęzi transportu, zwiększając potencjał przyjaznego środowisku rodzaju transportu.

 

 

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego związanego z postępowaniem przetargowym 2019/ID/DT/5MS  można zgłaszać za pośrednictwem:
adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego
formularza na stronie https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/