Dział techniczny 24/7

+48 725 257 257

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS – SIWZ wydanie 2

19 listopada 2018

Pytania- odpowiedzi w postępowaniu przetargowym 2018/ID/DT/5MS – SIWZ wydanie 2

Industrial Division Sp. z o.o. działając jako Zamawiający w postępowaniu nr 2018/ID/DT/5MS na wybór wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych, przekazuje wydanie nr 2 SIWZ (wraz ze zmienionymi załącznikami).

AKTUALNA TREŚĆ z dnia 16.11.2018 r., w którym kolorem czerwonym wyróżniono zmiany, dokonane przez Zamawiającego w wyniku uwzględnienia pytań i propozycji Wykonawców oraz uwzględniające odpowiedzi Zamawiającego udzielone w piśmie z dnia 15.10.2018 r. (pismo nr 925/ID/2018/SSz).

Dokumenty dodane:

-20181119 pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami (pismo nr 1050_ID_2018_SSz) (wersja PDF),

-SIWZ_2018_ID_DT_5MS_wydanie nr 2 z dnia 16.11.2018 (wersja WORD),

-SIWZ_2018_ID_DT_5MS_wydanie nr 2 z dnia 16.11.2018+podpis (wersja PDF).