Dział techniczny 24/7

+48 725 257 257

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 2018/ID/DT/5MS

7 grudnia 2018

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 2018/ID/DT/5MS

Industrial Division Sp. z o.o. działając jako Zamawiający w postępowaniu nr 2018/ID/DT/5MS na wybór wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych dla Industrial Division Sp. z o.o. informuje, że na podstawie ostatniego akapitu Rozdziału II SIWZ  rezygnuje z dalszego prowadzenia  wymienionego postępowania.

Dokumenty dodane:

– 1173_ID_2018_SSz_ informacja o unieważnieniu postępowania (wersja PDF).